Μαυρομμάτα Ευρυτανίας

An error occured during parsing XML data. Please try again.
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΣ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ
Νίκη Ρέκκα - Τζανάκου
Εκδότης Διευθυντής Εφημερίδας & Πρόεδρος του Συλλόγου Μαυρομμάτας "Οι φίλοι του χωριού μας"

Διεύθυνση:
Ταιννάρου 115
Άνω Γλυφάδα
165 61

Τηλέφωνο: 2109616046